“Όμηροι” σε μειώσεις επιτοκίων & αυξήσεις ιατρικών αποζημιώσεων τα παλιά ασφαλιστήρια

Η πρόθεση της κυβέρνησης μέσα στα άρθρα που πέρασε για τις  αυξήσεις ασφαλίστρων στα παλαιά συμβόλαια είναι να διευκολύνει την ομαλή αναπροσαρμογή ασφαλίστρων σε παλαιά συμβόλαια σε εταιρείες που έχουν επιβαρύνει ιδιαίτερα κεφαλαιακά τις ασφαλιστικές εταιρείες Ζωής και Υγείας. Του…