Πρόγραμμα νοσοκομειακής περίθαλψης

Τα προγράμματα υγείας μας συνιστούν την πλέον οικονομική & ευέλικτη πρόταση της αγοράς, για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας λόγω ασθένειας ή ατυχήματος στην Ελλάδα ή το Εξωτερικό.