Τα ασφαλιστικά προϊόντα μας, καλύπτουν ένα πλήρες φάσμα ασφαλιστικών και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, προσφέροντας λύσεις που ανταποκρίνονται στις ιδιαίτερες ανάγκες σας.


Ενδεικτικά τα Ασφαλιστικά προϊόντα που προσφέρουμε :

 • Ζωής
 • Σύνταξης
 • Υγείας
 • Προσωπικών Ατυχημάτων και Ταξιδιωτικής Ασφάλισης
 • Αυτοκινήτων
 • Πυρός – Περιουσίας και Απώλειας Κερδών
 • Μεταφερόμενων Εμπορευμάτων
 • Πλοίων και Σκαφών
 • Αστικής Ευθύνης (Γενική, Επαγγελματική, Εργοδοτική, Προϊόντος, Περιβαλλοντικής, Μόλυνσης, Διευθυντών και Μελών Δ.Σ. κ.α.)
 • Χρηματικών Απωλειών – Ζημιών / Απαιτήσεων Λόγω Υποκλοπής –
 • Προσωπικών Δεδομένων
 • Τεχνικών Έργων, Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού και Μηχανικών Βλαβών
 • Έργων Τέχνης, Μουσείων, Εκθέσεων και Εκδηλώσεων
 • Νομικής Προστασίας
 • Πιστώσεων
 • Ομαδικών ασφαλίσεων