Στις 15 Δεκεμβρίου 2016 η Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (European Insurance and Occupational Pensions Authority – EIOPA) δημοσίευσε τα αποτελέσματα της Ευρωπαϊκής άσκησης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων (2016 EIOPA Stress Test), σύμφωνα με ανακοίνωση της Τράπεζας της Ελλάδος.

Σκοπός της άσκησης ήταν η εκτίμηση της αντοχής των ασφαλιστικών επιχειρήσεων σε ακραία σενάρια μεταβολής των παραμέτρων αγοράς και χαμηλών επιτοκίων και η αναγνώριση των επιπτώσεών τους κατά την πρώτη χρονιά εφαρμογής του πλαισίου Φερεγγυότητα ΙΙ (Solvency II).

Η άσκηση διενεργήθηκε σε ατομικό επίπεδο με στοιχεία 1.1.2016 και περιελάμβανε δύο σενάρια: το σενάριο χαμηλών επιτοκίων και ακραίων καταστάσεων στις αγορές (Double-hit) και το σενάριο χαμηλών επιτοκίων (Low-for-Long).

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, συμμετείχαν 236 επιχειρήσεις από 30 χώρες, αντιπροσωπεύοντας το 77% των συνολικών τεχνικών προβλέψεων (εξαιρουμένων των τεχνικών προβλέψεων υγείας και συνδεδεμένων με επενδύσεις).

Από την ελληνική ασφαλιστική αγορά συμμετείχαν 8 ασφαλιστικές εταιρίες, καλύπτοντας το 88% των τεχνικών προβλέψεων ζωής (εξαιρουμένων τεχνικών προβλέψεων υγείας και συνδεδεμένων με επενδύσεις). Πρόκειται για τις Εurolife ERB, Groupama, NN Hellas, Allianz Hellas, Εθνική Ασφαλιστική, Interamerican, Alphalife, Metlife.

Στις ελληνικές ασφαλιστικές, στο πρώτο σενάριο εκτιμάται μείωση του συνολικού ενεργητικού κατά 820 εκατ. ευρώ, ποσοστό 7,8%, και του παθητικού κατά 310 εκατ. ευρώ, ποσοστό 3,4%. Η επίπτωση στον ισολογισμό είναι της τάξης των 510 εκατ. ευρώ, με επίδραση επίσης περιορισμένη (34,4%) στο πλεόνασμα του ενεργητικού. Στο δεύτερο σενάριο, η επίδραση για τις ελληνικές ασφαλιστικές είναι 270 εκατ. ευρώ με πτώση μόλις 18,2%.

Οι 8 ασφαλιστικές εταιρίες της ελληνικής αγοράς που συμμετείχαν στα stress tests της EIOPA:2016-eiopa-stress-test-participants-list-gr

Η έκθεση στην αγγλική γλώσσα με τα λεπτομερή αποτελέσματα είναι διαθέσιμη : EIOPA-BOS-16-302 Insurance stress test 2016 report

Πηγή : www.nextdeal.gr

Ποιες ασφαλιστικές της ελληνικής αγοράς συμμετείχαν στα stress tests; Δείτε την έκθεση της EIOPA!

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *