Με αφορμή την έναρξη λειτουργίας του ΤΕΑ της Interlife Aσφαλιστική, ο Πρόεδρος της νεοσύστατης (μόλις ενός έτους) Ελληνικής Ένωσης ΤΕΑ, Χρήστος Νούνης, παρουσίασε στη Γενική Συνέλευση της εταιρείας κάποια εξαιρετικά ενδιαφέροντα στοιχεία που αποτυπώνουν τη σημασία και τις προοπτικές που προσφέρουν τα Επαγγελματικά Ταμεία, καθώς και τις αποδόσεις και τη σύσταση που έχει κάθε ένα από αυτά που ήδη λειτουργούν στη χώρα μας.

Στην Ευρώπη λειτουργούν συνολικά 155.441 Επαγγελματικά Ταμεία, τα οποία διαχειρίζονται κεφάλαια ύψους 3,8 τρις ευρώ. Σε ορισμένες χώρες όπως η Ιρλανδία, η Μεγάλη Βρετανία και η Ολλανδία, τα υπό διαχείριση κεφάλαια των ταμείων αντιπροσωπεύουν πολύ υψηλά ποσοστά του ΑΕΠ, που κυμαίνονται από 34%, 68% έως ακόμη και 184% – υπερβαίνει δηλαδή το ενεργητικό τους, το ΑΕΠ της χώρας ολόκληρης. Κατά µέσο όρο, οι Ευρωπαίοι συνταξιούχοι αντλούν το 50% του συνταξιοδοτικού τους εισοδήματος από τον πρώτο κρατικό πυλώνα και το υπόλοιπο 25% από τον δεύτερο και τα επαγγελματικά ταµεία, στα οποία καταβάλλουν εισφορές κατά τη διάρκεια του εργασιακού τους βίου.

Στην Ελλάδα το ενεργητικό των 19 (πλέον 20) ΤΕΑ φτάνει μόλις τα 1,4 δις ευρώ (0,8% του ΑΕΠ). Ωστόσο τα παλαιότερα από αυτά παρουσιάζουν αποδόσεις που φτάνουν ακόμη και το 32% ανά μ.ο. Βάσει στοιχείων της EIOPA, οι αποδόσεις των ελληνικών ΤΕΑ κατά το χρονικό διάστημα 2011-2018 έτρεξαν με μέσο ετήσιο ρυθμό 4,4% ενώ των ευρωπαϊκών επαγγελματικών ταμείων, κατά το χρονικό διάστημα 2004-2017, με 5,1%.

Στη χώρα μας τα ΤΕΑ νομοθετήθηκαν το 2002 ( Ν. 3029/2002). Αρχικά το νομοθετικό και φορολογικό πλαίσιο είχε πολλά κενά με αποτέλεσμα για περισσότερο από µια δεκαετία την περιορισμένη διείσδυση του θεσμού στη χώρα. Η πορεία αυτή συνέπεσε και µε την οικονοµική κρίση, η οποία δυσκόλεψε περισσότερο την ανάπτυξη του θεσμού λόγω της µείωσης του διαθέσιµου εισοδήµατος. Έτσι, μεταξύ 2002-2010 δημιουργήθηκαν μόλις 8 νέα Ταμεία. Διαδοχικές κυβερνητικές αποφάσεις την τριετία 2013-15 δημιούργησαν νέες προοπτικές, βελτίωσαν σημαντικά τους όρους λειτουργίας και έβαλαν σταθερές βάσεις για την ανάπτυξη και την αξιοπιστία των Ταμείων. Στο διάστηµα από 2013-2018 δημιουργούνται δέκα (10) νέα Ταμεία ενώ σε αρχική ή τελική φάση αδειοδότησης από τις αρμόδιες εποπτικές αρχές τελούν τουλάχιστον πέντε (5) νέα ΤΕΑ. Παραμένουν όµως «αγκάθια» βασικά θέµατα: Η κατακερµατισµένη εποπτεία, ο υψηλός απαιτούμενος χρόνος αδειοδότησης και το υψηλό εποπτικό κόστος.

Η Ελληνική Εταιρεία Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης έχει μόλις ένα χρόνο λειτουργίας αλλά ήδη έχει θέσει υπόψιν κυβερνητικών φορέων σχετικά αιτήματα που σύμφωνα με τον Πρόεδρό της Δρ. Χρήστο Νούνη, θα βελτιώσουν και διευκολύνουν το έργο των ΕΤΑ. Όπως την ενιαία εποπτεία και την απλοποίηση των καταστατικών ίδρυσης, τη δυνατότητα μεταφοράς αποθεμάτων χωρίς φορολογική επιβάρυνση, την κατάργηση του μίνιμουμ συμμετοχής των 100 ατόμων ώστε να μην αποκλείονται οι μικρότερες εταιρείες και παράλληλα τη δυνατότητα δημιουργίας συλλογικών ταμείων για μέγιστη διαχείριση κόστους, καθώς ακόμη την εκλογίκευση των εξόδων εποπτείας αλλά και τη διαχείριση από φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

Τα κύρια χαρακτηριστικά των ΤΕΑ

Η προβληματική πορεία της κοινωνικής ασφάλισης δημιουργεί σηµαντικό χώρο στη δηµιουργία νέων ΤΕΑ καθώς ο θεσµός φαντάζει πλέον ως ενδεδειγµένη και σηµαντική λύση συµπλήρωσης του συνταξιοδοτικού εισοδήµατος.

  • Μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ΝΠΙΔ µε διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια ανεξαρτητοποιηµένα από το Κράτος
  • Λειτουργούν µε βάση το κεφαλαιοποιητικό σύστηµα
  • Εποπτεύονται από 3 διαφορετικούς εποπτικούς Φορείς: Υπουργείο Εργασίας, Εθνική Αναλογιστική Αρχή και Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
  • Υποχρεωτική πρόσληψη θεματοφύλακα
  • Σαφής διαχωρισμός μεταξύ επενδυτικών λογαριασμών και λογαριασμών κάλυψης εξόδων
  • Ισχυρή συμμετοχή των εργαζομένων στη Διοίκηση του κάθε ΤΕΑ
  • Απόλυτη διαφάνεια σε κάθε βήµα
  • Οι εισφορές εκπίπτουν κατά 100% ενώ οι εφάπαξ παροχές δεν φορολογούνται

ΕΤΑ ΕΛΛΑΔΟΣ – ΣΩΡΕΥΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ

Δρ. Χρήστος Νούνης, Προέδρoς της Ελληνικής Ένωσης Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης (ΕΛ.Ε.Τ.Ε.Α.) και του Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης Υπουργείου Οικονομικών (ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ)

Πηγή : underwriter.gr

Επαγγελματικά Ταμεία: ακμάζουν στην Ευρώπη – σε εμβρυακό στάδιο στην Ελλάδα

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *