Τα προϊόντα μας καλύπτουν ένα πλήρες φάσμα ασφαλιστικών και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, προσφέροντας λύσεις που ανταποκρίνονται στις ιδιαίτερες ανάγκες σας.


Ενδεικτικά, τα προγράμματα ασφάλισης παρέχουν κάλυψη για:

  • Τη Ζωή και την Υγεία
  • Την Αποταμίευση
  • Αυτοκίνητα, όλων των χρήσεων
  • Κατοικίες και Επιχειρήσεις
  • Μεταφορές Εμπορευμάτων
  • Σκάφη Αναψυχής
  • Γενική Αστική Ευθύνη
  • Επαγγελματική Αστική Ευθύνη
  • Τεχνικούς και Ειδικούς Κινδύνους
  • Ταξιδιωτικά και Προσωπικά Ατυχήματα